บริจาค

เห็นว่า..บล็อกนี้ดี มีประโยชน์... โปรดสนับสนุนผู้ทำบล็อกได้ที่ พร้อมเพย์ 083-4616989
หรือบัญชี 002-1-70462-8 กสิกรไทย สาขาบางลำภู

วิดิโอที่สอน


นักเรียนชั้นอนุบาล


นักเรียนชั้นประถมศึกษา


นักเรียนชั้นมัธยมศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน


นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น