บริจาค

เห็นว่า..บล็อกนี้ดี มีประโยชน์... โปรดสนับสนุนผู้ทำบล็อกได้ที่ พร้อมเพย์ 083-4616989
หรือบัญชี 002-1-70462-8 กสิกรไทย สาขาบางลำภู

อัตตามันน่าเกลียดขนาดไหน?

อาตมัน

อัตตามันน่าเกลียดขนาดไหน?

เป็นหัวข้อกระทู้ถามในเว็บบอร์ดแห่งหนึ่้ง เนื้อหากระทู้ก็เป็น ดังนี้..........

*-*-*-*

คำว่า.. อัตตา มันน่าเกลียดขนาดไหน  ถึงได้พากันรังเกลียด ไม่ยอมรับกัน ทั้งที่มันก็เป็นคุณสมบัติของนิพพานเพียงอย่างเดียวเท่านั้น คือ...

 ความเป็นแก่น ความเป็นสาระ โดยความเที่ยงโดยความยั่งยืนโดยความมั่นคง  โดยมีความไม่แปรปรวนเป็นธรรมดา....

ถามว่าถ้านิพพานเป็น อัตตา มันเสียหายตรงไหน  อย่างไร ?

*-*-*-*

กระทู้นี้เป็นกระทู้ล่อเป้า..... 

มีคนมา "ฮุบเบ็ด" แบบทันทีทันใดเลย  โดยตอบความคิดเห็นที่ 1 เลย (ดูภาพ) 

คนที่มาฮุบเบ็ดนี่ อยู่ฝ่าย "นิพพานเป็นอนัตตา"  พวกนี้กล่าวหาว่า "พวกที่สอนนิพพานเป็นอัตตา" นั้น สอนผิด.......

คือ สอนให้คนยึดมั่นถือมั่น "อัตตาแบบพราหมณ์" คือ 

*-*-*-*

ในบุคคลแต่ละคนนี้ มีอาตมันคือ อัตตาหรือตัวตนสิงสู่อยู่ครอง เป็นสภาวะที่เที่ยงแท้ถาวร

*-*-*-*

พวกนี้ ขอใช้ศัพท์นี้อีกสักครั้งคือ "สมองหมา ปัญญาควายแบบอภิมหานิรันดร์กาล"  ทำไม ผมถึงใช้คำนี้

ก็เพราะ "ความเชื่อแบบอาตมันนี้ ไม่มีๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ในสังคมไทย"  

คนไทยไม่รู้จักอาตมันแบบพราหมณ์ 

คนไทยรู้จักเรื่อง "ปลาบู่ทอง", "นางสิบสอง", "พระรถเมรี", "ขุนช้างขุนแผน"  คนไทยเชื่อเรื่องตายแล้วเกิดๆๆๆๆ เรื่องบุญกรรม เรื่องสวรรค์ นรก นิพพานแบบไทย 

และก็กล่าวอีกครั้งสำหรับพวกสัตว์นรก  "สมองหมา ปัญญาควายแบบอภิมหานิรันดร์กาล" พวกนี้ว่า "มีเจตนาร้าย" 

ขอให้ดูภาพที่ ๒

นิพพานเป็นนิจจัง สุขัง อัตตา

บรรทัดที่ ๑   "ขันธ์ 5 เป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา" ข้อความนี้ ปรากฎในพระไตรปิฎก ทุกคนยอมรับกัน

ผมขอย้ำว่า "อนัตตา" แปลว่า "ไม่คงที่" ซึ่งสอดคล้องไปกับความหมาย "อนิจจังและทุกขัง"

บรรทัดที่ ๒   "นิพพาน เป็น นิจจัง สุขขัง อัตตา" ข้อความนี้ ปรากฎในคำสอนของหลวงพ่อวัดปากน้ำ และพระอื่นๆ อีก

แต่พวกเจตนาร้าย ชอบมาโจมตีคำสอนของหลวงพ่อวัดปากน้ำ

ขอให้พิจารณาดูให้ดี  ข้อความที่ว่า "นิพพาน เป็น นิจจัง สุขขัง"  ทุกคนก็ยอมรับว่าถูกต้อง  รวมถึงฝ่ายที่โจมตีด้วย  

พวกนี้ไม่ยอมรับเพียง ..........นิพพานเป็นอัตตา............. 

ตรงนี้และประเด็นสำคัญที่ทำให้พวกสัตว์นรก  "สมองหมา ปัญญาควายแบบอภิมหานิรันดร์กาล" ตกนรกกัน  เพราะ หลวงพ่อวัดปากน้ำสอนถูกแล้ว

คำว่า "อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา, นิจจัง สุขขัง อัตตา" เป็นคำคุณศัพท์  มีหน้าที่ บอกหรืออธิบายว่า "ประธานมีลักษณะเป็นอย่างไร" 

ก็เป็นประเภทเดียวคำว่า "ผู้หญิงสวย", "ผู้ชายหล่อ" ทำนองนั้น

คำชุดนี้ แปลมาจากภาษาบาลี โครงสร้างประโยคเขาต้องแปลเป็นอย่างนั้น 

ตรงนี้ จะเห็นความเลวร้ายของพวกโจมตี ๑ ประเด็นแล้วคือ  หลวงพ่อวัดปากน้ำสอนถูกแล้ว แปลถูกแล้ว 

แต่สัตว์นรก  "สมองหมา ปัญญาควายแบบอภิมหานิรันดร์กาล" กลับไปเอาคำว่า "อัตตตา" มาโจมตีแทน 

อาตมันของพราหมณ์เป็นคำนาม  คำที่เขียนถูกต้องตามภาษาบาลีก็คือ "อัตตตา" 

ต่อไปมาดูความเลวร้ายอีกประการหนึ่ง 

พวกสัตว์นรก  "สมองหมา ปัญญาควายแบบอภิมหานิรันดร์กาล" มักจะยกข้อความมาเพียงว่า....

หลวงพ่อวัดปากน้ำสอน "นิพพานเป็นอัตตา"  ซึ่งความจริงแล้วไม่ใช่ หลวงพ่อวัดปากน้ำสอนว่า  "นิพพาน เป็น นิจจัง สุขขัง อัตตา" 

พวกนี้ไปตัดคำว่า "นิจจัง สุขัง" ออกไป  เพราะพวกเขาก็รู้ตัวว่า.. ถ้าเสนอออกไปว่า "นิพพานเป็นนิจจัง สุขัง อนัตตา" 

คนฟังจะแปลกหูทันที เพราะ นิจจัง-สุขัง ความหมายมันตรงกันข้ามกับ "อนัตตา" 

เรื่องนี้ ผมเขียนไว้ละเอียดมากในบล็อก ใครสนใจอ่านในรายะละเอียดก็ไปอ่านเพิ่มเติมได้

นิพพานเป็นอนัตตามันถูกตรงไหน

http://evidencethammakai.blogspot.com/2015/02/blog-post_16.html


-------------------------

เขียนโดย ดร. มนัส โกมลฑา Ph.D. (สหวิทยาการ)

www.manaskomoltha.net

Facebook Fanpage: https://www.facebook.com/manas4299/

Line ID : manas4299

Youtube: https://www.youtube.com/user/mommeam4299/

โทรศัพท์ : 083-4616989

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น