บริจาค

เห็นว่า..บล็อกนี้ดี มีประโยชน์... โปรดสนับสนุนผู้ทำบล็อกได้ที่ พร้อมเพย์ 083-4616989
หรือบัญชี 002-1-70462-8 กสิกรไทย สาขาบางลำภู

บล็อกที่ผมเขียน


หนังสือหลวงพ่อวัดปากน้ำ
01-ทางมรรคผล 18 กาย http://wayofnivarana.blogspot.com
02-คู่มือสมภาร http://originalabbothandbook.blogspot.com
03-วิชชามรรคผลพิสดาร http://makphonphitsadan.blogspot.com
04-วิชชามรรคผลพิสดาร ๒ http://Makphonphitsadan2.blogspot.com


หนังสือคุณลุงการุณย์
01-อภินิหารของหลวงพ่อวัดปากน้ำ http://luangphosotmiracle.blogspot.com/
02-ผู้ใดเห็นดวงธรรม ผู้นั้นเห็นตถาคต http://seethammasphere.blogspot.com
03-แนวเดินวิชาหลักสูตรคู่มือสมภาร http://practiceabbothandbook.blogspot.com/
04-แนวเดินวิชามรรคผลพิสดาร http://practiceMakphonphitsadan.blogspot.com
05-แนวเดินวิชามรรคผลพิสดาร๒ http://practiceMakphonphitsadan2.blogspot.com
06-ทางรอดของมนุษย์มีทางเดียวฯ http://onlysurviveway.blogspot.com


ผมสอนวิชาธรรมกาย
01-ผลการสอนของผม  http://teachthammakai.blogspot.com
02-หลักสูตรการสอนวิชาธรรมกาย  http://thammakaiteachingcurriculum.blogspot.com
03-เทคนิคการสอนวิชาธรรมกาย  http://thammakaiteachingtechniques.blogspot.com


วิชาธรรมกาย
01-คำเทศน์ของหลวงพ่อวัดปากน้ำ  http://luangphosotsermon.blogspot.com/
02-บันทึกของหลวงปู่ชั้ว  http://luangpuchauw.blogspot.com/
03-กายธรรมจินตภาพ  http://DhammakayaImagery.blogspot.com
04-งานวิจัยกับวิชาธรรมกาย  http://researchthammakai.blogspot.com
05-วิชาธรรมกาย  http://thammakai.blogspot.com
06-หลวงพ่อวัดปากน้ำกับศิษย์  http://luangphowatpaknam.blogspot.com/
07-ถามตอบวิชาธรรมกาย  http://quesansthammakai.blogspot.com/
08-หลักฐานวิชาธรรมกาย  http://evidencethammakai.blogspot.com/


โจมตีวิชาธรรมกาย
01-กรณีธรรมกาย  http://thammakaicase.blogspot.com
02-งานวิจัยผิดๆ เกี่ยวกับธรรมกาย  http://wrongwijai.blogspot.com
03-ปราบมารจริงหรือไม่จริง  http://Defeatmara.blogspot.com
04-หลวงพ่อเลิกสอนธรรมกาย  http://lerksonthammakai.blogspot.com
05-การปกป้องศาสนาของ ดร. มนัส  http://pokpongsatsana.blogspot.com/
06-อีบุ๊กวิชาธรรมกาย  http://ebookthammakai.blogspot.com
07-รายการพุทธบริษัท  http://phutthaborisat.blogspot.com
08-ควายในพันธุ์ทิพย์  http://buffaloinphanthip.blogspot.com/


ปกิณกะ
01-ชีวิตที่ผ่านมา  http://pastlifemanas.blogspot.com
02-เหตุการณ์บ้านเมือง  http://thaihappening.blogspot.com/
03-สาระดีมีประโยชน์  http://goodsubstances.blogspot.com
04-สะเดาะเคราะห์  http://outofkhrau.blogspot.com/
05-ดร. มนัส ตอบปัญหา  http://drmanasanswers.blogspot.com/
06-ภาวะใกล้ตาย  http://klaitai.blogspot.com/
07-เขียนบล็อกกันเถอะ  http://khienyourblog.blogspot.com/


คำทำนาย
01-“พุทธทำนาย จริงหรือ  http://buddhaprediction.blogspot.com
02-พระอรหันต์ทำนาย  http://arahantprediction.blogspot.com
03-เกาะภูเก็ตจมน้ำ  http://phuketsubmerge.blogspot.com
04-พุทธทำนาย 16 ประการ  http://budhaprediction.blogspot.com/
05-นองเลือดประเทศไทย  http://gorythailand.blogspot.com/
06-หลวงปู่เทพโลกอุดร  http://theplokudorn.blogspot.com/


จักรพรรดิ พระทรงเครื่อง
01-จักรพรรดิ  http://jakkraphat.blogspot.com
02-เพชรพญานาค  http://phetphayanak.blogspot.com
03-จักรพรรดิให้เช่า  http://haichaujakkraphat.blogspot.com
04-จักรพรรดิของผม  http://myjakkraphat.blogspot.com
05-สิ่งศักดิ์สิทธิ์  http://sacredlthings.blogspot.com
06-ผีสางนางไม้  http://spiritsandtheangels.blogspot.com


ความไม่รู้ของนักปริยัติ
01-การบรรลุมรรคผลนิพพาน  http://achievenipphan.blogspot.com/
02-ความผิดของนักปริยัติ  http://pariyatermisleading.blogspot.com/
03-ความหมายตรงตัวของนิพพาน  http://denotativemeaningofnivarana.blogspot.com
04-จิตไม่เป็นนามธรรม  http://noabstractmind.blogspot.com/
05-ตายแล้วเราไปไหน  http://wherewegoafterdeath.blogspot.com
06-นรกสวรรค์มีจริง  http://hellandheavenexists.blogspot.com/
07-“นิพพานเป็นอัตตา ไม่รู้จริงหรือ!!  http://nivaranaisself.blogspot.com/
08-การโกหกว่านิพพานเป็นอนัตตา  http://nipphananattacheating.blogspot.com
09-ปริยัติ-ปฏิบัติ  http://patibatpariyat.blogspot.com
10-เห็นธรรมแบบไม่จริง  http://wronglyseethamma.blogspot.com/
11-เห็นนิพพานเป็นไปได้หรือไม่  http://nipphanthammakai.blogspot.com
12-พุทธทาส  http://Phutthathat.blogspot.com
13-สุชีพ ปุญญานุภาพ  http://sucheeppunyanuphap.blogspot.com/
14-ตาเห็นธรรมไม่ได้  http://cannotseeduangtham.blogspot.com/


ปรัชญากับศาสนา
01-ศาสตร์ตะวันตกกับศาสนา  http://philosophyreligion.blogspot.com
02-มายาคติในศาสนาพุทธ  http://mythinbuddhism.blogspot.com
03-เชื่ออะไรดี: ศาสนา ปรัชญา วิทยาศาสตร์  http://whatshouldIbeleive.blogspot.com
04-ความเป็นจริง ความจริง ข้อเท็จจริง  http://realitytruthfact.blogspot.com
05-ศรัทธา ความเชื่อ ความงมงาย ความจริง  http://faithbelieftruth.blogspot.com
06-ความจริงกับสัจจะ  http://truthandthetruthword.blogspot.com
07-สมมุติสัจจะกับปรมัตถสัจจะ  http://ultimatetruthword.blogspot.com/
08-นิพพาน เต๋า โมกษะ แบบ  http://nipphantau.blogspot.com/


วิทยาศาสตร์กับศาสนา
01-วิทยาศาสตร์กับศาสนาพุทธ http://religionsciemce.blogspot.com
02-ย่นระยะทางแบบไอน์สไตน์ http://Eiesteinshortdistances.blogspot.com
03-การระลึกชาติแบบฟิสิกส์ใหม่ http://newphysicsrebirth.blogspot.com
04-การเวียนว่ายตายเกิดมีจริง http://rebirthisreal.blogspot.com/
05-สะกดจิตระลึกชาติ http://raluekchat.blogspot.com/
06-แปลกแต่จริง http://astonishingbutreal.blogspot.com/


สติปัฏฐาน 4
01. กายในกายคืออะไร  http://whatisbodyinbody.blogspot.com
01. กายธรรมสติปัฏฐาน  http://kaithamsatipatthan.blogspot.com
03. สติปัฏฐาน 4 ไม่เป็นวิปัสสนา  http://satipatthan.blogspot.com
04. พระพม่าตาบอด  http://blindburmamonk.blogspot.com
05. ความหลงผิดของพระพม่า  http://burmamonkbemisguided.blogspot.com/
06. สติปัฏฐานได้เพียงสติสัมปชัญญะ  http://satisampachanya.blogspot.com
07. เอกายนมรรค!!!  http://akayanamak.blogspot.com
08. มักกะลีผล  http://makkaliphol.blogspot.com/
09. มหาสีสยาดอ  http://Mahasisayadau.blogspot.com
10. มหาโชดก  http://mahachodok.blogspot.com/
11. แนบ มหานีรานนท์  http://neapnamruup.blogspot.com
12. โกเอ็นกา  http://koenga.blogspot.com/
13. หลวงพ่อเทียน  http://luangphotian.blogspot.com/


วิชาการ
01-การเขียนบรรณานุกรม http://bibliowriting.blogspot.com
02-การพิมพ์งานวิชาการ http://academicprinting.blogspot.com
03-การใส่เลขหน้า http://makepagenumber.blogspot.com/
04-การเขียนบทความ http://khianbotkhwam.blogspot.com
05-การเขียนอ้างอิง-เชิงอรรถ http://footnotewriting.blogspot.com
06-แหล่งข้อมูล Thailis http://Thailisdata.blogspot.com
07-การเขียนโครงการ http://khianproject.blogspot.com
08-การเขียนจดหมายสมัครงาน http://khianletter.blogspot.com
09-การใช้โปรแกรม Publisher2013 http://publisherreport.blogspot.com/
10-การใช้งาน Baidu Spark http://baiduspark.blogspot.com/


ภาษาไทย ก.พ.
01-การเรียงประโยค http://kanriangprayok.blogspot.com
02-วลีกับประโยค http://waliprayok.blogspot.com
03-การใช้คำ http://kanchaikham.blogspot.com
04-การสะกดคำ http://sakotkham.blogspot.com
05-การเติมคำ http://kantermkham.blogspot.com
06-การอ่านคำ http://readingkham.blogspot.com
07-ความหมายของคำ http://khwammai.blogspot.com
08-คำประพันธ์ http://khampraphan.blogspot.com
09-บทความสั้น http://botkhwamsan.blogspot.com
10-บทความยาว http://longbotkhwam.blogspot.com
11-พยัญชนะไทย http://phayanchana.blogspot.com
12-สระไทย http://vowelthai.blogspot.com
13-วรรณยุกต์ไทย http://wannayukthai.blogspot.com
14-คำที่มักเขียนผิด http://khamkhienphit.blogspot.com
15-ข้อสอบความรู้ทั่วไป http://khosoptuapai.blogspot.com


ความสามารถทั่วไป กพ.
01-สรุปความ http://sarupkhwam.blogspot.com/
02-เงื่อนไขภาษา http://logicpahsa.blogspot.com/
03-อุปมาอุปไมย http://uppamauppamai.blogspot.com/
04-การจัดประเภท-พวกเดียวกัน http://Phuakdiewkan.blogspot.com/
05-การจัดประเภท-ไม่เข้าพวก http://Maikhauphuak.blogspot.com/
06-เรียงลำดับ-หาตัวกลาง http://Hatuaklang.blogspot.com/
07-คำตรงข้าม http://Khamtrongkham.blogspot.com/
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น