บริจาค

เห็นว่า..บล็อกนี้ดี มีประโยชน์... โปรดสนับสนุนผู้ทำบล็อกได้ที่ พร้อมเพย์ 083-4616989
หรือบัญชี 002-1-70462-8 กสิกรไทย สาขาบางลำภู

นิพพานกายธรรม-นิพพานเป็น


นิพพานกายธรรม-นิพพานเป็น

ในทาง #วิชาธรรมกาย นั้น  พระนิพพานมีมากมายสุดหยาบ-สุดละเอียด แบบที่เราจินตนาการไม่ออกเลยทีเดียว

คำว่า.. "พระนิพพาน" นี้ หมายถึง พระพุทธเจ้า พระอรหันต์

ถ้าเป็น "ภพ" ที่พระนิพพานขึ้นไปอุบัติอยู่ เราเรียก "อายตนะนิพพาน" 

ถ้าพูดสั้นๆ ว่า "นิพพาน" ก็หมายความรวมถึง พระนิพพานกับอายตนะนิพพาน

นิพพานนี้ มีลับ-เปิดเผย, มีในกาย-นอกกาย, มีหยาบ-ละเอียด ฯลฯ 

แต่ถ้าจะแบ่งตามกายของพระพุทธเจ้าในขณะที่บรรลุมรรคผล ก็จะมี 2 แบบคือ 

[1].. นิพพานกายธรรม

[2].. นิพพานเป็น

นิพพานกายธรรม พระพุทธเจ้าต้องปรินิพพาน กายที่จะเข้าอายตนะนิพพานนั้น จะเป็น "กายธรรม" ซึ่งจะเหมือนกันหมด แตกต่างกันที่รัศมีและความใสสว่าง 

กายธรรมของพระพุทธเจ้าจะประทับนั่งตรงกลาง พระอรหันต์สาวกก็นั่งเวียนขวาออกไป 

นิพพานเป็นนั้น ไม่ต้องปรินิพพาน กายเนื้่อจะละเอียดใสบริสุทธิ์ ขึ้นอายตนะนิพพานทั้งกายเนื้อเลย  

เนื่องจากนิพพานเป็นขึ้นนิพพานทั้งกายเนื้อ จึงเหมือนกายพระสงฆ์ 

ดังลักษณะที่แตกต่างระหว่างนิพพานกายธรรมกับนิพพานเป็นก็คือ  [1]..การมีเกศเป็นดอกบัวตูมหรือไม่  [2].. เป็นกายธรรมหรือกายเนื้อ

ตอนที่จะสร้างรูปเคารพตามรูปนั้น  มีปัญหาที่นิพพานเป็นเพราะ มีรูปร่างแตกต่างกันไป ตาม "ยุคสมัยที่พระองค์บรรลุมรรคผลนิพพาน" 

สุดท้าย เราก็ได้ภาพมาตามรูป  คือ ให้เหมือนกับกายธรรม มีไรพระศกเหมือนกัน แตกต่างกันที่มีดอกบัวตูมกับไม่มี

ขอบอกตรงนี้ก่อนว่า... รูปเคารพนั้นเป็นศิลป์ ไม่จำเป็นจะต้อง "เหมือนจริง"  ถ้าอยากจะให้เหมือนจริง ทำได้คือ "ถ่ายรูป" 

สำหรับ นิพพานเป็นที่เป็นพระอรหันต์สาวกนั้น เหมือนกับกายพระสงฆ์

รูปเคารพของนิพพานเป็นคือ พระพุทธเจ้านิพพานเป็น  ไม่ใช่พระอรหันต์สาวกของนิพพานเป็น

-------------------------

เขียนโดย ดร. มนัส โกมลฑา Ph.D. (สหวิทยาการ)

www.manaskomoltha.net

Facebook Fanpage: https://www.facebook.com/manas4299/

Line ID : manas4299

Youtube: https://www.youtube.com/user/mommeam4299/

โทรศัพท์ : 083-4616989

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น