บริจาค

เห็นว่า..บล็อกนี้ดี มีประโยชน์... โปรดสนับสนุนผู้ทำบล็อกได้ที่ พร้อมเพย์ 083-4616989
หรือบัญชี 002-1-70462-8 กสิกรไทย สาขาบางลำภู

ขอเชิญเช่า "จักรแก้ว" เพื่อสมทบทุนสร้างโรงเรียนมูลนิธิการุณย์ต้นปราบ


ขอเชิญเช่า "จักรแก้ว" เพื่อสมทบทุนสร้างโรงเรียนมูลนิธิการุณย์ต้นปราบ 

ขอยืนยันว่า... จักรพรรดิในจักรแก้ว "รุ่นนี้"  เป็นจักรพรรดิในระดับ "บรมจักร" 

ดังนั้น..

จึงมี "บารมี รัศมี กำลัง ฤทธิ์" มากที่สุดในโลก ณ ปัจจุบันนี้  (ยกเว้น พระนิพพานกายธรรม กับ พระนิพพานเป็น ที่กำลังแกะสลักอยู่)

อธิบาย... ทฤษฎีของจักรพรรดิก่อน แล้วจะอธิบายถึงการตรวจสอบ...

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาพุทธ คือ "จักรพรรดิ" หรือ "ภาคผู้เลี้ยง" จะมี ๗ ประเภท ๕ ระดับ คือ 

***********

ประเภท :- ช้างแก้ว ม้าแก้ว ขุนพลแก้ว ขุนคลังแก้ว ดวงแก้วมณีโชติ และ จักรแก้ว

ระดับ :- กายสิทธิ์ จุลจักร มหาจักร บรมจักร อุดมบรมจักร

***********

"จักรแก้ว" นั้น เป็นประธานของจักรพรรดิทั้งหมด จึงมีฤทธิ์เดชเดชานุภาพมากกว่าจักรพรรดิทั้งหมด

ในทาง #วิชาธรรมกาย เราพบว่า "จักรพรรดิที่จะมาร่วมสร้างบารมีกับเรา" นั้น  มาจาก "อายตนะนิพพาน" ทั้งหมด 

ท่านลงมาเพื่อสร้างบารมีเพิ่มเติม 

จึงขอยืนยันว่า "ในเรือนจักรพรรดิที่เป็นจักรแก้ว" นี้ เป็นจักรพรรดิ ที่ลงมาจากอายตนะนิพพานทั้งหมด

ในทาง #วิชาธรรมกาย เราสามารถตรวจสอบจักรพรรดิในเรือนจักรแก้วนี้ได้

วิธีการก็ทำดังนี้....

- เดินวิชา ๑๘ กายให้ดวงธรรมใส กายธรรมใส  แล้วอนุโลม-ปฏิโลม อย่างต่ำๆ ๗ เที่ยว

- นำภาพของจักรแก้ว เข้าไปไว้ ณ ฐานที่ ๗ โดยเข้าไปตามฐาน ๑-๗ ตามลำดับ 

- นึกให้ภาพของจักรแก้ว ว่างออกไป เราก็จะเห็น "กายของจักรพรรดิ" ท่านจะแสดงให้เห็นจักรแก้วของท่านด้วย

- วิธีพูดคุยกับพระองค์ เราก็เอาใจของเรา เข้าไปซ้อนกับใจของพระองค์ โดยเข้าไปตามฐาน ๑-๗ ตามลำดับ 

- เมื่อซ้อนใจจนเป็นดวงเดียวกันแล้ว ก็พูดคุยซักถามกับพระองค์ได้

แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่า ท่านมี  "บารมี รัศมี กำลัง ฤทธิ์" มากระดับไหน อย่างไร

[1].. ดูกายของท่าน กายยิ่งใหญ่มาก ยิ่งใสมาก ก็ยิ่งมีบารมีมาก

[2].. ดูอาวุธของท่าน ยิ่งมีอาวุธมาก ก็ยิ่งมีบารมีมาก

[3].. ถามพระองค์ว่า ท่านมีบารมีในทางไหน อย่างไร

*-*-*-*-*

จักรแก้ว ขนาด ๖ นิ้ว ค่าเช่า ๕๐,๐๐๐ บาท

จักรแก้ว ขนาด ๖ ซ.ม. ค่าเช่า 3,๐๐๐ บาท

*-*-*-*-*

ท่านที่สนใจ โปรดแจ้งมาที่้ข้าพเจ้า และชำระเงินค่าเช่าได้ที่บัญชี: 

              นายมนัส โกมลฑา **เป็นบัญชีที่เปิดขึ้นเพื่อสร้างมูลนิธิการุณย์ต้นปราบโดยเฉพาะ**

              ธนาคารกรุงไทย สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า

              เลขที่บัญชี: 031-0-82889-9

ขอให้บุญ-บารมีที่ท่านทำด้วยดีแล้วนี้ ส่งผลให้ท่านและครอบครัว จงพ้นจากอุปสรรค หนี้สิ้น โพยภัยทั้งปวง ขอให้สุข สมบูรณ์ บริบูรณ์ ไม่ขาดตกบพร่องด้วยบริวาร ทรัพย์สิน สมบัติ คุณสมบัติ ของธรรมะภาคขาวโดยส่วนเดียว 

-------------------------

เขียนโดย ดร. มนัส โกมลฑา Ph.D. (สหวิทยาการ)

www.manaskomoltha.net

Facebook Fanpage: https://www.facebook.com/manas4299/

Line ID : manas4299

Youtube: https://www.youtube.com/user/mommeam4299/

โทรศัพท์ : 083-4616989


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น