บริจาค

เห็นว่า..บล็อกนี้ดี มีประโยชน์... โปรดสนับสนุนผู้ทำบล็อกได้ที่ พร้อมเพย์ 083-4616989
หรือบัญชี 002-1-70462-8 กสิกรไทย สาขาบางลำภู

คิดว่า ศาสนาไหนคือความจริง


คิดว่า ศาสนาไหนคือความจริง

"คิดว่า ศาสนาไหนคือความจริงครับ" เป็นหัวข้อกระทู้ถามในเว็บบอร์ดแห่งหนึ่ง เนื้อหาของกระทู้ก็เป็น ดังนี้...

*-*-*-*

เอาหลักๆ แค่คริสต์กับพุทธครับ ศาสนาหนึ่งนับถือพระเจ้า อีกศาสนาหนึ่งไม่ได้นับถือ หลักปฏิบัติสวนทางกันมาก

*-*-*-*

กระทู้ถามนี้ "น่าสนใจ"  ขอตอบสั้นๆ ดังนี้

เอาหลักการกันก่อน........... 

คนทั้งหมดในโลกนี้ จะมีความเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคือ "เรียนหนังสือในระบบเดียวกัน"  คือ เราต้องเข้าเรียนในหนังสือในระบบโรงเรียน เพื่อให้มีความรู้ออกมาเพื่อหางานทำ 

การเรียนหนังสือนั้น  ส่วนใหญ่แล้ว "องค์ความรู้ต่างๆ" นั้น  จะขึ้นอยู่กับระบบความเป็นเหตุเป็นผลของวิทยาศาสตร์  

คนที่เรียนมากๆ แล้ว "อิน" ไปกับวิทยาศาสตร์ ถึงกับประกาศตัว "ไม่มีศาสนา" ก็มีให้พบเห็นอยู่เป็นประจำ

จุดเด่นของวิทยาศาสตร์ก็คือ "พิสูจน์ได้" ในการพิสูจน์หลายๆ ครั้ง ก็จะได้ผลอย่างเดียวกัน 

นอกจากจะพิสูจน์ได้แล้ว  ยัง "อธิบายได้" อีกด้วย  **การอธิบายได้** นั้น  มี "ศักดิ์" สูงกว่า "พิสูจน์ได้" 

คือ ในหลายประเด็น พิสูจน์ไม่ได้ แต่อธิบายได้  

ยกตัวอย่างเช่น... 

*-*-*-*

สสารมืด (dark matter) คือ สสารในจักรวาลที่เรามองไม่เห็น แต่รู้ว่ามีอยู่ เพราะอิทธิพลจากแรงโน้มถ่วงของมันต่อสสารปกติในกาแล็กซี่ สสารมืดเป็นองค์ประกอบในอวกาศชนิดหนึ่งซึ่งเป็นเพียงสมมุติฐานทางด้านฟิสิกส์ดาราศาสตร์และจักรวาลวิทยา

*-*-*-*

จะเห็นว่า... สสารมืด (dark matter) เรามองไม่เห็น แต่นักวิทยาศาสตร์ "อธิบาย" ความมีอยู่ของมันด้วยองค์ประกอบอื่นๆ 

ขอสรุปกันก่อนตรงนี้ว่า "เรากำลังอยู่ในระบบองค์ความรู้ของการพิสูจน์ได้-อธิบายได้"  

ดังนั้น..........

ถ้าเรา "สงสัย" องค์ความรู้ใดๆ ว่า เป็นจริง หรือไม่เป็นจริง  เราก็ควรใช้ "หลักการพิสูจน์ได้-อธิบายได้" เป็นตัวชี้วัด

กลับมาถึงประเด็นว่า "ศาสนาคริสต์" กับ "ศาสนาพุทธ" ว่า "ศาสนาไหนคือความจริง"

ศาสนาคริตส์นั้น สอนให้เชื่ออย่างเดียว แบบ "บังคับให้เชื่อด้วย"  และ "ห้ามสงสัยในพระเจ้า" ทุกประเด็น 

ศาสนาพุทธ พระพุทธเจ้าทรงท้าให้พิสูจน์  สอนแนวทางปฏิบัติเพื่อให้พิสูจน์ความจริงด้วย  ซึ่งก็มีผู้ปฏิบัติตาม และพบความจริงด้วยตัวของเขาเองเป็นจำนวนมาก

ศาสนาคริสต์นั้น "พิสูจน์ไม่ได้-อธิบายไม่ได้" 

ศาสนาพุทธนั้น "พิสูจน์ได้-อธิบายได้" 

ดังนั้น.. 

*-*-*-*

ด้วยหลักการของการ "พิสูจน์ได้-อธิบายได้"  ศาสนาพุทธคือความจริง  ศาสนาคริสต์คือความเท็จ

*-*-*-*

อย่างไรก็ดี..... 

ส่วนใหญ่แล้ว  คนที่เกิดในศาสนาใดศาสนาหนึ่ง เขาก็ไม่ค่อยสงสัยใน "ความไม่จริง" ในศาสนาของตัว  มีเป็นส่วนน้อยที่จะ "ตั้งข้อสงสัย" 

เรื่องที่น่ากลัวมากก็คือ "คนที่เกิดความสงสัยในศาสนาพุทธของเรา" นั้น  ส่วนใหญ่ "สงสัย" แต่ศึกษาไม่ละเอียด ศึกษาแต่เพียงผิวเผิน

ส่วนมากไปจับผิด "ความประพฤติของพระภิกษุ"  ที่ไม่ดี ที่ทำตัวอื้อฉาว ไม่ได้ศึกษาลงลึกไปในแก่นของศาสนา

แล้วมาประกาศตัว "ไม่นับถือศาสนา"  อนาคตข้างหน้าต้องไปทางความมืดมนธ์อนธกาลเป็นแน่แท้

-------------------------

เขียนโดย ดร. มนัส โกมลฑา Ph.D. (สหวิทยาการ)

www.manaskomoltha.net

Facebook Fanpage: https://www.facebook.com/manas4299/

Line ID : manas4299

Youtube: https://www.youtube.com/user/mommeam4299/

โทรศัพท์ : 083-4616989

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น