บริจาค

เห็นว่า..บล็อกนี้ดี มีประโยชน์... โปรดสนับสนุนผู้ทำบล็อกได้ที่ พร้อมเพย์ 083-4616989
หรือบัญชี 002-1-70462-8 กสิกรไทย สาขาบางลำภู

ศูนย์พลังงานจักรวาลบวก.. พลังงานงี่เง่า..ที่ไม่มีจริง

ศูนย์พลังงานจักรวาลบวก.. พลังงานงี่เง่า..ที่ไม่มีจริง

แฟนคลับท่านหนึ่ง ส่งข้อมูลของ "ศูนย์พลังงานจักรวาลบวก" มาให้วิพากษ์วิจารณ์ 

ขอบอกไปก่อนเลยว่า.... พลังจักรวาลบวกนั้น เป็นพลังงานงี่เง่า..ที่ไม่มีจริง แต่จะส่งผลให้เป็นกรรมชั่วในระดับเดียวกับโลกันตนรก หรือหนักกว่า 

ดูภาพที่ ๑.....


ศูนย์นี้เปลี่ยนโลโก้มาเรื่อย แรกเลยก็เป็นราหูอมจันทร์  แล้วก็มาเป็นภาพคนนั่งขัดสมาธิ มีตัวหนังสือด้านล่าง ในภาพนั้น บนหัวคนก็มี "ดอกบัวบาน" ของจักระทั้ง 7 เข้าไป  แล้วศูนย์นี้ ก็อ้างว่า มีการสอนปฏิบัติธรรมของศาสนาพุทธด้วย 

นี่มันเข้าไปกี่องค์ความรู้เข้าไปแล้ว  แสดงถึง "ความมั่ว, ความงี่เง่า" ขององค์ความรู้ของสำนักนี้ 

จากการที่อ่านคำสอนของสำนักนี้ "ไม่มีการปฏิบัติธรรม" ในกระบวนการสอนของเขา 

การอ้างว่า มีศาสนาพุทธด้วย ก็เพื่อหลอกลวงให้พุทธศาสนิกชนเสียมากกว่า

สำหรับวิธีบรรจุพลังงานจักรวาลบวกลงตัว ก็นั่งขัดสมาธิ 

*-*-*-*

นึกถึงน้ำตกไหลลงมา พร้อมอธิษฐานจิตว่า ขอพลังรักษา แล้วนึกถึงดอกบัวบานด้วย สำหรับตัวคน ก็ให้นั่งสบายๆ กายนิ่งๆ สัมผัสถึงพลังงานรับรู้เฉยๆ

*-*-*-*

ท่านก็ว่า พลังงานบวกจะลงมาแล้ว  เมื่ออยากจะทำน้ำมนต์เอาไว้ดื่มเอง ก็เอามือไปแตะขวดน้ำ

ท่านเขียน "วิธีบรรจุน้ำพลังงานจักรวาลบวกรักษาโรค.. ไว้ดังนี้

*-*-*-*

1. ให้เตรียมน้ำดื่มหรือน้ำอาบไว้ให้พร้อม

2. ทำจิตให้สงบ แล้วอธิษฐานจิตของพลังงานจักรวาลบวกให้น้ำนี้เป็นยาทิพย์รักษาโรค (ระบุชื่อโรค....)

3. แล้วนึกถึงดอกบัวบานบนหัว (จักระ7)

4. แล้วน้ำตกไหลลงมาที่ดอกบัวบานบนหัว แล้วไหลลงมาที่มือ ที่แตะขวดน้ำดื่มไว้

5. ให้สังเกตว่า มือที่แตะขวดน้ำเริ่มชาๆ หรือใช้เวลา 5-10 นาที น้ำก็จะบรรจุพลังงานจักรวาลบวกเต็มแล้ว

*-*-*-*

ดูภาพที่ ๒.....


ผมเคยได้รับรู้ประเด็น "เที่ยวทิพย์", "กักตัวโควิด-19 ทิพย์", มาแล้ว จากสื่อออนไลน์ต่างๆ

วันนี้ก็มารู้จัก "กินยาทิพย์" กัน  แล้วโรคมันจะหายได้ยังไงวะ.................

โดยสรุป................

องค์ความรู้จากแหล่งนี้ มัน "มั่วและงี่เง่า" จริงๆ  เจ้าสำนักคงยังจะหาจุดยืนไม่ได้ เปลี่ยนมาเลย มั่วมาเรื่อย

ขออธิบายโดยหลักการของวิชชาธรรมกาย ดังนี้....

จักรวาลของเรานี้ ทั้งอนันตจักรวาล ถ้าจะแบ่งโดยธาตุธรรม ก็สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิดคือ

[1].. ธาตุธรรมเป็น ก็คือ มนุษย์ เทวดา รูปพรหม อรูปพรหม พระอรหันต์ พระพุทธเจ้า จักรพรรดิ 

[2].. ธาตุธรรมตาย ก็คือ สิ่งที่ไม่ใช่ธาตุธรรมเป็น นั่นแหละ  เสื้อผ้า บ้าน โลก จักรวาล ฯลฯ 

สิ่งที่จะมี "พลังงาน" ได้ จะเป็นเฉพาะ "ธาตุธรรมเป็น" เท่านั้น  ธาตุธรรมตายไม่มีพลังงาน 

ธาตุธรรมตายจะมีพลังงานได้ ก็ต่อเมื่อ "ข้างในนั้นมีธาตุธรรมเป็นอยู่" 

ขอยกตัวอย่างที่เห็นชัดเจนก็คือ "คด" ต่างๆ กับ สิ่งที่ไม่ใช่คด  

เม็ดขนุนนั้น ถ้ามีกายสิทธิ์เข้าไปอยู่ ก็จะกลายเป็น "คดขนุน" มีความศักดิ์สิทธิ์ 

เม็ดขนุนที่ไม่มีกายสิทธิ์ เราก็เอาไปต้มกิน เผากิน หรือทิ้งไป 

ในเมื่อ.. พลังงานจักรวาลบวก.. พลังงานงี่เง่า..ไม่มีจริง แล้วมันจะส่งผลเสียถึงโลกันตนรกได้อย่างไร

การไปสอนแบบนี้ เชื่อแบบนี้  เป็นเพราะ มารมันเข้าไป "หุ้ม เคลือบ เอิบ อาบ ซึม ซาบ ปน เป็น สวม ซ้อน ร้อยไส้"  บังคับให้ทำไปอย่างนั้น เชื่อไปอย่างนั้น

กลายเป็นสาวกของมาร ในเมื่อเป็นสาวกของมาร ก็คือ การประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 

ผู้เป็นเจ้าของสำนักนี้... 

ดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ดำสนิท  ถ้าดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายธรรมพระอรหัต ขนาด 20 วาดำสนิทไม่มีจุดขาวเลย 

โลกันตนรกคือที่หมายของเขา เมื่อแตกกายตายไปแล้ว 

รวมถึงบรรดาสาวกที่ไปเชื่อเขาด้วย .................

-------------------------

เขียนโดย ดร. มนัส โกมลฑา Ph.D. (สหวิทยาการ)

www.manaskomoltha.net

Facebook Fanpage: https://www.facebook.com/manas4299/

Line ID : manas4299

Youtube: https://www.youtube.com/user/mommeam4299/

โทรศัพท์ : 083-4616989


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น