บริจาค

เห็นว่า..บล็อกนี้ดี มีประโยชน์... โปรดสนับสนุนผู้ทำบล็อกได้ที่ พร้อมเพย์ 083-4616989
หรือบัญชี 002-1-70462-8 กสิกรไทย สาขาบางลำภู

พระต้นปราบใหญ่พระต้นปราบใหญ่

เนื่องในวาระโอกาสที่จัดตั้งมูลนิธิการุณย์ต้นปราบ คณะกรรมมูลนิธิการุณย์ต้นปราบจึงได้จัดสร้าง "พระต้นปราบใหญ่" ขึ้นมา จำนวน 84,000 องค์ 

โดยใช้รูปแบบเดียวกับพระตระกูลวัดปากน้ำ 

"ต้นปราบใหญ่" คือ จักรพรรดิภาคปราบกายมนุษย์  ท่านเป็นแม่ทัพในการปราบมารของคุณลุงการุณย์ บุญมานุช 

"ต้นปราบใหญ่" กับ "ผม" เป็นลูกศิษย์คุณลุงมายาวนาน นับภพนับชาติไม่ถ้วน 

ชาตินี้ เมื่อคุณลุงมาทำงานให้ธาตุธรรม  "ต้นปราบใหญ่" กับ "ผม" ก็จึงมาทำงานให้คุณลุงอีก 

จักรพรรดิ, กายสิทธิ์, ภาคผู้เลี้ยงภาคขาวทั้งหมดทั้งปวง จะต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของต้นปราบใหญ่

จักรพรรดิ ท่านใดจะมาสร้างบารมีในโลกมนุษย์นี้ ก็ต้องไปรายงานตัวต่อต้นปราบใหญ่ก่อน 

-------------------------

เขียนโดย ดร. มนัส โกมลฑา Ph.D. (สหวิทยาการ)

www.manaskomoltha.net

Facebook Fanpage: https://www.facebook.com/manas4299/

Line ID : manas4299

Youtube: https://www.youtube.com/user/mommeam4299/

โทรศัพท์ : 083-4616989

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น