บริจาค

เห็นว่า..บล็อกนี้ดี มีประโยชน์... โปรดสนับสนุนผู้ทำบล็อกได้ที่ พร้อมเพย์ 083-4616989
หรือบัญชี 002-1-70462-8 กสิกรไทย สาขาบางลำภู

สอนแบบนี้ นรกเป็นที่ไปแน่ๆ????


สอนแบบนี้ นรกเป็นที่ไปแน่ๆ????

ผมไปเห็นการเผยแพร่การสอนของใครก็ไม่รู้ในเว็บบอร์ดแห่งหนึ่ง  

อ่านแล้ว "คนสอน คนเชื่อ" ตกนรกกันแบบอบอุ่นแน่ๆ คือ จะตกลงกันไปเป็นหมู่ เป็นคณะ

เมื่อตกลงไปนรกแล้ว จึงจะรู้สึก "โดดเดี่ยวเดียวดายขึ้นมา"  เพราะ ไม่มีเวลาจะคิดเรื่องสังสรรค์กันแล้ว 

ขนาดอยู่ในที่ติดกัน ก็ไม่สามารถจะคุยกันได้ ปรึกษากันได้

ต้องรับผลของกรรมชั่วนั้น ทุกวิถีจิต.....

ขออธิบายสั้นๆ ว่า............. 

[1].. กิเลสมันไม่ได้มีแค่ที่เขาสอนมา  มันมีมากมายกว่านั้น  ขอให้ดูภาพ "กิเลส-สังโยชน์" นั่นเป็นเพียงหลักๆ เท่านั้น  ยังมีอนุสัย, อาสวะ ฯลฯ อีก


[2].. การใช้เพียง "จิตของกายมนุษย์" นั้น  มันดับ "กิเลส-สังโยชน์" ไม่ได้  มันจะดับได้เพียง "อภิชฌา พยาบาท มิจฉาทิฐิ" เท่านั้น

[3].. การสอนอย่างนั้น เป็นการ "ตู่พระพุทธเจ้า" ซึ่งว่าเป็นความผิดที่ร้ายแรงมากๆ  บางทีอเวจียังรับไว้ไม่ได้ ต้องไปโลกันตนรกโน่น 

ถึงจะเหมาะสมกับ "ความมืดบอดทางปัญญาเพราะอวิชชา" ของพวกเขา

โดยสรุป..........

กิเลสนั้น ถึงจะรู้จักมันขนาดไหน รักมันขนาดไหน "กิเลส" ไม่มีทางดับไปด้วยตัวของมันเอง

เราต้องใช้ "สมถกรรมฐาน" กับ "วิปัสสนากรรมฐาน"  ทำวิชาในหัวข้อ "โพธิปักขิยธรรม ๓๗", "อริยสัจ ๔", "วิชชา ๓" และ "วิปัสสนาญาณ ๑๐" 

และบารมีของเราต้องครบ ๓๐ ทัศ จึงจะสามารถดับกิเลสเป็นสมุทเฉทปหาร จนกระทั่งบรรลุพระอรหันต์ได้

-------------------------

เขียนโดย ดร. มนัส โกมลฑา Ph.D. (สหวิทยาการ)

www.manaskomoltha.net

Facebook Fanpage: https://www.facebook.com/manas4299/

Line ID : manas4299

Youtube: https://www.youtube.com/user/mommeam4299/

โทรศัพท์ : 083-4616989

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น