บริจาค

เห็นว่า..บล็อกนี้ดี มีประโยชน์... โปรดสนับสนุนผู้ทำบล็อกได้ที่ พร้อมเพย์ 083-4616989
หรือบัญชี 002-1-70462-8 กสิกรไทย สาขาบางลำภู

จักรพรรดิช่วยเผยแพร่วิชาธรรมกายในตอนเช้ามืดของวันนี้ [17 มกราคม 2561] เห็นดวงใส 2 ครั้ง  ครั้งแรกเห็น 3 ดวงใสๆ  ครั้งต่อมาให้เป็นดวงใสใหญ่มาก

ตอนเดินวิชาช่วงกลางคืน [กลางวันสอนที่โรงเรียนบ้านศรีนวล สังขะ]  จึงถามหลวงพ่อฯ หลวงพ่อฯ บอกว่า ท่านชื่อ "จักรพรรดิกายมนุษย์บารมีธรรม"

ท่านมีบารมีทุกสิ่งทุกอย่างครบอย่างมากมายมหาศาล  บารมีของผมขาดตกบกพร่องในส่วนใด ท่านก็จะช่วยให้เต็มสมบูรณ์ เพื่อที่จะได้ทำงานใหญ่ต่อไป

เพราะ การที่บารมีเต็ม  ก็จะสามารถรวบรวม "กาย" ต่างๆ เข้ามารวมกันเพื่อทำงานได้

ดังนั้น ปัจจุบันผมมีจักรพรรดิมาช่วยปราบมาร เท่าที่ทราบชื่อก็ดังรายชื่อด้านล่าง ไม่รวมถึงจักรพรรดิที่ไปอยู่ ณ ฐานที่ 7 เลย ในช่วงปราบมารอยู่ เพราะ นับไม่ทัน

- ต้นคู่, ต้นเครื่อง, ต้นอำนาจสิทธิเฉียบขาด, ต้นศักดิ์สิทธิ์ปราบมาร, ต้นทะเลสมบัติ , ต้นปราบศักดา, ต้นปราบมณีจักร, ต้นใหญ่วิชาปราบมาร, ต้นทะเลสำเร็จ , ต้นปราบจอมภพ, จักรแก้ว, หลวงพ่ออุปคุต, ต้นปราบบรมจักร,  ต้นปราบใหญ่ทะเลอาณาจักร, ต้นปราบแก้วกายสิทธิ์,

- ต้นปราบนางแก้วมหาสมบัติ [นางแก้ว], ต้นปราบบรมจักรพรรดิ , ต้นปราบใหญ่ชัยชนะ, ต้นปราบนางแก้วมณีจันทร์[นางแก้ว], ต้นปราบใหญ่อำนาจสำเร็จ, ต้นปราบใหญ่เหตุสำเร็จ, ต้นปราบใหญ่จอมทัพ,  ต้นปราบใหญ่ทะเลเครื่องอาวุธ,

- ต้นปราบใหญ่อำนาจปกครอง, ต้นปราบใหญ่สมบัติศักดิ์สิทธิ์, ต้นปราบใหญ่พุทธนิมิตร, ต้นปราบใหญ่ตรัสรู้สำเร็จ, ต้นภาคปราบนิพพานสิ้นเชื้อ, ต้นปราบใหญ่เขตอำนาจปกครองสำเร็จ , ต้นปราบอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์,

- ต้นปราบกำเนิดภพ, ต้นปราบทิพยจักขุ, ต้นปราบใหญ่ปัญญาวิสุทธิ์, ต้นปราบใหญ่พิชิตมาร, ต้นปราบใหญ่ทะเลเครื่องรบ, ต้นปราบใหญ่ธาตุธรรมชนะ, ต้นปราบใหญ่อุดมบรมทรัพย์,

- ดวงรัตนะ ๗ นิพพานสิ้นเชื้อ, ต้นปราบรบสิ้นเชื้อ, ต้นปราบใหญ่ชนะสิทธิ, ต้นปราบใหญ่ธรรมจักร, ต้นปราบใหญ่ทันใจ, ต้นปราบใหญ่ญาณตรัสรู้, ต้นปราบสมบัติสำเร็จ, ต้นปราบใหญ่ทะเลทรัพย์,  ต้นปราบใหญ่ปิติทรัพย์, หมอชีวกโกมารภัจจ์, ต้นปราบใหญ่ทะเลธาตุธรรมเป็น,

- ต้นปราบใหญ่นางแก้วทิพยโอษฐ์ [นางแก้ว], ต้นปราบสมบัติทันใจ, ต้นปราบเลไลยก์, ต้นปราบมณฑาทิพย์ [นางแก้ว], ต้นปราบทิพย์อัปสร [นางแก้ว], ต้นปราบฉัตรแก้ว [นางแก้ว], ต้นปราบใหญ่รบสำเร็จ, ต้นปราบเหตุธาตุเหตุธรรม, ต้นปราบประทานพร,

- ต้นปราบใหญ่อนันตธรรมและคณะ, ต้นปราบไอศูรย์ , จักรพรรดิกัสสปะ, จักรพรรดิในประคำพระอุปคุตเส้นเก่า/เส้นใหม่, จักรพรรดิต้นสายธาตุสายธรรม, พระปฐมบรมจักรพรรดิต้นธาตุ, จักรพรรดินางแก้วรัตนทรัพย์, จักรทิพย์, จักรพรรดิรัตน์บัลลังก์, จักรพรรดิต้นอุดมบรมจักรพรรดิ

- จักรพรรดิชนะฤทธิ์, จักรพรรดิน้อย, จักรพรรดิต้นภาคปราบมาร, จักรพรรดิปัญญาธรรม, จักรพรรดิสิทธิสำเร็จ, จักรพรรดิปรมัตถ์, จักรพรรดิทะเลภพ, จักรพรรดิธรรมวินัย, จักรพรรดิโอสถทิพย์, จักรพรรดิอิทธิสำเร็จ, จักรพรรดิเบญจธรรม, จักรพรรดิอมฤต,

- จักรพรรดิกายมนุษย์ต้นตรัสรู้, จักรพรรดิต้นหว้าชมพูทวีป, จักรพรรดิกายมนุษย์อนันตชีพ, จักรพรรดิกายมนุษย์ภาคสำเร็จ, จักรพรรดิกายมนุษย์ธรรมวิสุทธิ์, จักรพรรดิกายมนุษย์มัชฌุ, จักรพรรดิกายมนุษย์เวไนย, จักรพรรดิกายมนุษย์ทัสสะ, จักรพรรดิกายมนุษย์ไตรสิทธิ์, จักรพรรดิกายมนุษย์อริยะ, จักรพรรดิกายมนุษย์วิสุทธิคุณ

-จักรพรรดิกายมนุษย์บารมีธรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น