การอบรมวิชาธรรมกายเบื้องต้น-เบื้องสูง ณ สำนักวิปัสสนาถนอมรัตน์ รุ่นที่ 2

รายงานผลการอบรมวิชาธรรมกายเบื้องต้น-เบื้องสูง ณ สำนักวิปัสสนาถนอมรัตน์ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 9-10 ธันวาคม 2560 [เพิ่มเติม] ..........

ขอรายงานผลเพิ่มเติม ดังนี้...

จากที่ได้รายงานไปว่า วิชาธรรมกายเบื้องกลาง ที่สอนได้คือ

1- ดูจักรพรรดิในเรือนของท่าน (ดวงแก้ว), ดูดวงธรรมของกายมนุษย์ว่า ขาวใส/เป็นคนดีหรือดำ/เป็นคนเลว

2-การดูดวงบุญของตัวเอง การระลึกชาติของตนเอง

3- ขยายดวงเห็นของกายมนุษย์ให้เท่ากับกายธรรมพระอรหัต

4- เดินฌานดูอริยสัจ 4

ขอเพิ่มเติมอีก 1 รายการคือ การแผ่ส่วนบุญให้กับญาติทั้งหมดทั้งปวง....

วิธีการก็มีดังนี้........

เมื่อเดินวิชา 18 กายอนุโลม-ปฏิโลมจนกายใสดีแล้ว ก็ขอให้กายธรรมพระอรหัตของตนเองไปที่ตีนเขาพระสุเมรุ

กายธรรมพระอรหัตก็จะไป ณ ที่นั่น เพราะ กายธรรมพระอรหัตรู้จักดีอยู่แล้ว

เมื่อไปถึงก็เรียกญาติทั้งหมดทั้งปวง กล่าวคือ ทั้งชาตินี้ และอดีตชาติ ไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่ใดๆ

ญาติจากสุคติภูมิ จากอบายภูมิก็จะมาทั้งหมด ในกรณีของญาติจากอบายภูมินี้ เนื่องจากผมไปสอนที่นั่นเป็นประจำ จึงขออนุญาตผู้คุมเป็นกรณีพิเศษ

สายวิชาอื่นๆ ไม่สามารถทำได้อย่างนี้

เมื่อมาแล้ว เราก็ต้องใจแผ่ส่วนบุญให้บรรดาญาติทั้งหลาย เมื่อบรรดาญาติทั้งหลายอนุโมทนาบุญได้ ท่านก็จะได้รับผลบุญตามที่สมควรแก่เหตุ

ถ้าถามว่า "แล้วคนที่ไม่ผ่านวิชา 18 กาย สามารถทำได้หรือไม่"

คนที่เข้าอบรมกับเราไม่ว่าจะผ่านวิชา 18 กายหรือไม่ ทำได้ทุกคน เพราะ กายธรรมพระอรหัตของแต่ละคนทำได้ทั้งหมด

ที่แตกต่างกันก็คือ คนที่ผ่านวิชา 18 กายจะเห็นญาติของตัวเอง ส่วนคนที่ไม่ผ่านก็มองไม่เห็น แต่ญาติได้รับส่วนผลด้วยกันทั้งหมด

ถ้าต้องการช่วยญาติที่วายชนม์ไปแล้ว ก็เชิญเข้ามาอบรมกับเรา ณ สำนักวิปัสสนาถนอมรัตน์ ของแม่ชีถนอม อาสไวย์

การอบรมครั้งที่ 3 จัดระหว่างวันที่ 6-7 มกราคม 2561

ติดต่อ/สอบถามรายละเอียดได้ที่ ...ลุงเจษ นวลจันทร์ Line id: jeshda888

ขอบอกบุญไปด้วยเลยว่า...

1- ใครต้องการทำบุญเพื่อให้เป็นค่าอาหารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งจะได้บุญมากมหาศาล เนื่องจาก ผู้ที่ผ่านวิชา 18 กายนั้น สามารถเข้าอายตนะนิพพานได้ชั่วคราว

การทำบุญกับท่านเหล่านั้น จึงได้บุญมาก มีส่วนคล้ายกับการทำบุญกับพระอรหันต์ที่ออกจากนิโรธสมาบัติ

2-สำนักวิปัสสนาถนอมรัตน์ ของแม่ชีถนอม อาสไวย์ สถานที่ของการอบรม ถูกน้ำท่วมหลายครั้ง จึงต้องได้รับการปรับปรุงอีกมาก

ใครต้องการร่วมบุญ-บารมีอันยิ่งนี้

ติดต่อขอบริจาคได้ที่...

คุณไพรัตน์ ชลเสถียร.. Prompt Pay : 0813712929

ณ บัดนี้ มีผู้บริจาคเงินแล้ว จำนวน 3,100 บาท

1- คุณมาลัย เนตรคง 2,100 บาท
2- คุณลือชัย บัวคลี่ 1,000 บาท


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น