หัวหน้าจักรพรรดิ คือ จักรแก้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่อยู่ตามรูปเคารพทั้งหลาย เช่น พระประธาน พระบูชา พระเครื่อง รัตนะชาติ คด ฯลฯ ทั้งหลายนั้น คือ จักรพรรดิ  จักรพรรดิมีหลายระดับตามอำนาจบุญบารมี  ที่อยู่ตามรัตนะชาติ จะมีบารมีน้อยสุด ก็คือ "กายสิทธิ์" 

จักรพรรดิไม่ว่าจะเป็นระดับไหน หลวงพ่อวัดปากน้ำท่านมีชื่อเรียกอีกคำหนึ่งว่า "ภาคผู้เลี้ยง" 

จักรพรรดิที่มีฤทธิ์ อำนาจสูงสุด ณ ปัจจุบันนี้ จะเป็นจักรพรรดิของคุณลุงการุณย์ บุญมานุช คือ “ต้นปราบ ตรีภพ หยกชมพู ต้นปราบน้อย ต้นปราบจักรีฤทธิ์”

ผมทำงานให้จักรพรรดิ “ต้นปราบ ตรีภพ หยกชมพู ต้นปราบน้อย ต้นปราบจักรีฤทธิ์” เมื่อผมสร้างวัตถุมงคลสิ่งใดขึ้น จักรพรรดิจะลงมาอยู่ทุกครั้ง  และเต็มใจลงมาอยู่ด้วย เพราะ ท่านต้องการมาสร้างบารมีเพิ่มเติม 

ที่สำคัญมากเลยก็คือ เป็นจักรพรรดิที่มาจากอายตนะนิพพานทั้งหมด

มีความเข้าใจผิดกันมากว่า เมื่อไปนิพพานแล้ว การสร้างบารมีก็จะหยุดแค่นั้น  ซึ่งไม่เป็นความจริง  บุญ-บารมี สามารถสร้างได้แบบไม่มีที่สิ้นสุด ต่างกับบาป ซึ่งมีที่สิ้นสุด จักรพรรดิที่ต้องการสร้างบารมีเพิ่มเติมจึงลงมาอยู่ในเรือนจักรแก้ว และเรือนอื่นๆ 

ทุกสิ่งทุกอย่างที่กล่าวไปข้างต้น เป็นความจริง สามารถพิสูจน์ได้ทุกเมื่อ 

ประเทศชาติ โลก และตัวของเราเองนั้น ต้องมี "จักรพรรดิ" จึงจะเจริญ และ จักรพรรดิของเรานั้น ต้องมีจน “นับไม่ถ้วน” ถึงจะดี  ถ้ายังนับถ้วน ยังใช้ไม่ได้

จักรพรรดิถ้าจัดประเภทตามอำนาจบุญบารมี จะมี 5 ระดับคือ กายสิทธิ์ จุลจักร มหาจักร บรมจักร และอุดมบรมจักร

จักรพรรดิถ้าจัดประเภทตามอำนาจหน้าที่ จะมี 7 ประเภท คือ ช้างแก้ว ม้าแก้ว ขุนพลแก้ว ขุนคลังแก้ว นางแก้ว ดวงแก้วมณีโชติ และจักรแก้ว

จักรพรรดิทั้ง 7 ประเภทนั้น จักรแก้วเป็นประธาน  

สายปฏิบัติธรรมในโลกนี้ ไม่มีใครชำนาญเรื่อง "จักรพรรดิ" เท่ากับวิชาธรรมกายอีกแล้ว  ผมเองนั้น ก่อนจะมาเกิดมาเป็นมนุษย์ผมก็เคยเป็นจักรพรรดิมาก่อน  ในการทำงานเพื่อเผยแพร่วิชาธรรมกายของผม จึงมีจักรพรรดิมาช่วยงานมากมายมหาศาล

ดังได้กล่าวมาแล้วว่า  จักรพรรดิของภาคขาวต้องไปอยู่ให้ทั่วประเทศ  ดังนั้น  ผมจึงสร้าง "จักรแก้ว" ขึ้นมาเพื่อให้ไปคุ้มครองท่านที่มีบุญ-บารมีเพื่อที่จะเป็นการสร้างคนดีให้มากขึ้น เพื่อขับไล่ความชั่วร้ายหรือสาวกมารออกไป 

"จักรแก้ว" ดังกล่าวนั้น  มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว แกะจาก "แก้วอัด" ด้วยมือ  จึงเป็นงานศิลปะที่มีคุณค่า 

ค่าเช่าสำหรับจักรแก้วนั้น คือ 50,000 บาท  ห้ามพูดถึงเรื่องการค้าขาย หรือการต่อรองเป็นเด็ดขาด เพราะ จักรพรรดิท่านไม่ชอบให้เรามองท่านเป็นสินค้า 

ขอเตือนมาก่อนว่า จักรพรรดิเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มีชีวิตจิตใจ และจะต้องอยู่กับคนดี มีศีลธรรม เท่านั้น  คนที่ประพฤติผิดศีลธรรม ท่านไม่ไปอยู่ด้วย

คนที่ไม่มีคุณความดีในตัวเอง ก็ไม่ควรที่จะเช่าจักรพรรดิไป เพราะ ท่านจะเสียเงินเปล่า ได้แต่เรือนจักรแก้ว แต่จักรพรรดิไม่ได้ไปด้วย

วิดิโอและภาพประกอบนั้น เป็นการสอนให้นักเรียนโรงเรียนบ้านไผ่หมูขวิด อ. วิเศษชัยชาญ จ. อ่างทอง ตรวจสอบจักรพรรดิในเรือนจักรแก้ว และวาดภาพออกมา

วิธีการนี้ คือ การตรวจสอบว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเรือนต่างๆ นั้น ศักดิ์สิทธิ์จรีงหรือไม่ และศักดิ์สิทธิ์ในระดับไหน ที่สำคัญมากๆ ก็คือ รู้ด้วยว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นๆ เป็นภาคพระ หรือภาคมาร หรือภาคเป็นกลาง

-------------------------
เขียนโดย ดร. มนัส โกมลฑา Ph.D. (สหวิทยาการ)
www.manaskomoltha.net
Facebook Fanpage: https://www.facebook.com/manas4299/
Line ID : manas4299
Line Square "มูลนิธิศึกษาการุณย์" : https://line.me/ti/g2/jwz-7IhjmFVAfA7xd1TCDelRSNsp7cbDthEvKLnJ7-9DNFZ__-Y5zrUfgu4N4EGM
Youtube: https://www.youtube.com/user/mommeam4299/
โทรศัพท์ : 083-4616989

จักรพรรดิช่วยเผยแพร่วิชาธรรมกายในตอนเช้ามืดของวันนี้ [17 มกราคม 2561] เห็นดวงใส 2 ครั้ง  ครั้งแรกเห็น 3 ดวงใสๆ  ครั้งต่อมาให้เป็นดวงใสใหญ่มาก

ตอนเดินวิชาช่วงกลางคืน [กลางวันสอนที่โรงเรียนบ้านศรีนวล สังขะ]  จึงถามหลวงพ่อฯ หลวงพ่อฯ บอกว่า ท่านชื่อ "จักรพรรดิกายมนุษย์บารมีธรรม"

ท่านมีบารมีทุกสิ่งทุกอย่างครบอย่างมากมายมหาศาล  บารมีของผมขาดตกบกพร่องในส่วนใด ท่านก็จะช่วยให้เต็มสมบูรณ์ เพื่อที่จะได้ทำงานใหญ่ต่อไป

เพราะ การที่บารมีเต็ม  ก็จะสามารถรวบรวม "กาย" ต่างๆ เข้ามารวมกันเพื่อทำงานได้

ดังนั้น ปัจจุบันผมมีจักรพรรดิมาช่วยปราบมาร เท่าที่ทราบชื่อก็ดังรายชื่อด้านล่าง ไม่รวมถึงจักรพรรดิที่ไปอยู่ ณ ฐานที่ 7 เลย ในช่วงปราบมารอยู่ เพราะ นับไม่ทัน

- ต้นคู่, ต้นเครื่อง, ต้นอำนาจสิทธิเฉียบขาด, ต้นศักดิ์สิทธิ์ปราบมาร, ต้นทะเลสมบัติ , ต้นปราบศักดา, ต้นปราบมณีจักร, ต้นใหญ่วิชาปราบมาร, ต้นทะเลสำเร็จ , ต้นปราบจอมภพ, จักรแก้ว, หลวงพ่ออุปคุต, ต้นปราบบรมจักร,  ต้นปราบใหญ่ทะเลอาณาจักร, ต้นปราบแก้วกายสิทธิ์,

- ต้นปราบนางแก้วมหาสมบัติ [นางแก้ว], ต้นปราบบรมจักรพรรดิ , ต้นปราบใหญ่ชัยชนะ, ต้นปราบนางแก้วมณีจันทร์[นางแก้ว], ต้นปราบใหญ่อำนาจสำเร็จ, ต้นปราบใหญ่เหตุสำเร็จ, ต้นปราบใหญ่จอมทัพ,  ต้นปราบใหญ่ทะเลเครื่องอาวุธ,

- ต้นปราบใหญ่อำนาจปกครอง, ต้นปราบใหญ่สมบัติศักดิ์สิทธิ์, ต้นปราบใหญ่พุทธนิมิตร, ต้นปราบใหญ่ตรัสรู้สำเร็จ, ต้นภาคปราบนิพพานสิ้นเชื้อ, ต้นปราบใหญ่เขตอำนาจปกครองสำเร็จ , ต้นปราบอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์,

- ต้นปราบกำเนิดภพ, ต้นปราบทิพยจักขุ, ต้นปราบใหญ่ปัญญาวิสุทธิ์, ต้นปราบใหญ่พิชิตมาร, ต้นปราบใหญ่ทะเลเครื่องรบ, ต้นปราบใหญ่ธาตุธรรมชนะ, ต้นปราบใหญ่อุดมบรมทรัพย์,

- ดวงรัตนะ ๗ นิพพานสิ้นเชื้อ, ต้นปราบรบสิ้นเชื้อ, ต้นปราบใหญ่ชนะสิทธิ, ต้นปราบใหญ่ธรรมจักร, ต้นปราบใหญ่ทันใจ, ต้นปราบใหญ่ญาณตรัสรู้, ต้นปราบสมบัติสำเร็จ, ต้นปราบใหญ่ทะเลทรัพย์,  ต้นปราบใหญ่ปิติทรัพย์, หมอชีวกโกมารภัจจ์, ต้นปราบใหญ่ทะเลธาตุธรรมเป็น,

- ต้นปราบใหญ่นางแก้วทิพยโอษฐ์ [นางแก้ว], ต้นปราบสมบัติทันใจ, ต้นปราบเลไลยก์, ต้นปราบมณฑาทิพย์ [นางแก้ว], ต้นปราบทิพย์อัปสร [นางแก้ว], ต้นปราบฉัตรแก้ว [นางแก้ว], ต้นปราบใหญ่รบสำเร็จ, ต้นปราบเหตุธาตุเหตุธรรม, ต้นปราบประทานพร,

- ต้นปราบใหญ่อนันตธรรมและคณะ, ต้นปราบไอศูรย์ , จักรพรรดิกัสสปะ, จักรพรรดิในประคำพระอุปคุตเส้นเก่า/เส้นใหม่, จักรพรรดิต้นสายธาตุสายธรรม, พระปฐมบรมจักรพรรดิต้นธาตุ, จักรพรรดินางแก้วรัตนทรัพย์, จักรทิพย์, จักรพรรดิรัตน์บัลลังก์, จักรพรรดิต้นอุดมบรมจักรพรรดิ

- จักรพรรดิชนะฤทธิ์, จักรพรรดิน้อย, จักรพรรดิต้นภาคปราบมาร, จักรพรรดิปัญญาธรรม, จักรพรรดิสิทธิสำเร็จ, จักรพรรดิปรมัตถ์, จักรพรรดิทะเลภพ, จักรพรรดิธรรมวินัย, จักรพรรดิโอสถทิพย์, จักรพรรดิอิทธิสำเร็จ, จักรพรรดิเบญจธรรม, จักรพรรดิอมฤต,

- จักรพรรดิกายมนุษย์ต้นตรัสรู้, จักรพรรดิต้นหว้าชมพูทวีป, จักรพรรดิกายมนุษย์อนันตชีพ, จักรพรรดิกายมนุษย์ภาคสำเร็จ, จักรพรรดิกายมนุษย์ธรรมวิสุทธิ์, จักรพรรดิกายมนุษย์มัชฌุ, จักรพรรดิกายมนุษย์เวไนย, จักรพรรดิกายมนุษย์ทัสสะ, จักรพรรดิกายมนุษย์ไตรสิทธิ์, จักรพรรดิกายมนุษย์อริยะ, จักรพรรดิกายมนุษย์วิสุทธิคุณ

-จักรพรรดิกายมนุษย์บารมีธรรม

บรรหาร ศิลปอาชาตายแล้วไปไหน.....


คุณบรรหาร ศิลปอาชา (19 สิงหาคม พ.ศ. 2475 – 23 เมษายน พ.ศ. 2559) นายกรัฐมนตรีไทยคนที่ 21 อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี 11 สมัย และอดีตหัวหน้าพรรคชาติไทย

วันที่ 21 เมษายน 2559 คุณบรรหารเกิดภาวะภูมิแพ้และหอบหืดกำเริบ จนต้องนำส่งโรงพยาบาลศิริราช อาการวิกฤติตั้งแต่วันแรกที่เข้ารับการรักษา จนเวลา 04:42 นาฬิกาของวันที่ 23 เมษายน 2559 จึงถึงแก่อนิจกรรมจากภาวะดังกล่าว

รวมอายุได้ 83 ปี 8 เดือน ถือได้ว่าเป็นคนไทยที่อายุยืนคนหนึ่ง

ผมได้ข่าวว่า คุณบรรหารตายแล้ว ในช่วงที่จะทำพิธีถวายอาหารทะเล ผมจึงขอให้คุณลุงช่วยตรวจสอบให้หน่อยว่า ตายแล้วไปไหน

คุณลุงตอบว่า "ไปสวรรค์"

ก่อนหน้าที่คุณลุงจะตรวจสอบนั้น พวกผมก็คุยกันไปก่อนแล้วว่า  คุณบรรหารน่าจะไปอบายภูมิ เพราะ เท่าที่ตรวจสอบนักการเมืองมา ปรากฎว่า ตกนรกทุกคน

เมื่อได้ยินคำตอบของลุง ทุกคนก็แปลกใจไปหมด  ต่างก็เดาไปต่างๆ นานา

ผมเองคิดว่า คุณบรรหารท่านเป็นคนนับถือคำพูด พูดคำไหนคำนั้น  ทำบุญก็มากพอสมควร แต่ผมก็สันนิษฐานเลยว่า "คุณบรรหารขึ้นสวรรค์ไม่นาน ก็คงจะต้องไปอบายภูมิ"

โดยปกติของคนที่มาเวียนว่ายตายเกิดกันนั้น  "บุญก็ทำ กรรมก็สร้าง" ด้วยกันทุกคน  เมื่อถึงคราวตาย สิ่งไหนมีมากกว่า ก็ไปทางนั้นก่อน

ในช่วงตอนเย็น พวกเราจึงขอให้วิทยากรอีกท่านหนึ่ง ช่วยตรวจสอบว่า "ทำไม คุณบรรหารถึงไปสวรรค์ได้"

คำตอบที่ได้ก็คือ.......

คุณบรรหารในช่วงท้ายของชีวิตนั้น ทำทานมาก ทำมาเป็นประจำ  เมื่อเกิดภาวะภูมิแพ้และหอบหืดกำเริบ คุณบรรหารมีจิตใจที่สงบ ทำใจได้ในระดับหนึ่ง  คุณบรรหารรู้ตัวว่า คราวนี้คงรอดยาก แต่ก็ยังมีจิตใจที่ค่อนข้างสงบ

เมื่อเสียชีวิตไปแล้ว ความที่นึกถึงบุญได้ ท่านจึงไปเป็นเทวดาที่สวรรค์ชั้น ๑

อย่างไรก็ดี  ด้วยผลกรรมที่ทำมามากพอสมควร ท่านจึงเป็นเทวดาที่ร่างกายไม่สว่างนัก ไม่มีกำลังบุญสนับสนุนเท่าไหร่  พูดง่ายๆ ก็คล้ายๆ คนที่ร่างกายอ่อนแอในโลกนี้

ทำอะไรก็ไม่ได้ดังใจนัก  และอีกไม่นาน คุณบรรหารก็ต้องไปชดใช้กรรมในอบายภูมิ

เรื่องคุณบรรหารนี้  ถ้าพวกผมช่วย กล่าวคือ ขอให้ลุงช่วยสอนวิชาธรรมกายให้  คุณบรรหารก็จะมีบุญบารมีขึ้นอีกมากมาย และโอกาสที่จะไปอบายภูมิก็คงไม่มี  เมื่อหมดบุญก็เกิดมาเป็นคนเพื่อสร้างบารมีกันอีก

กรรมชั่วที่ทำนั้น ไม่หมดไป แต่จะมาส่งผลในโลก  ซึ่งมันไม่หนักหนาสาหัสนัก  ถ้าสร้างกรรมดีมากๆ กรรมชั่วก็จะลดน้อยลง และไม่ส่งผล

แต่พวกผม ไม่ได้ช่วยคุณบรรหาร เพราะ ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันเลย  ไม่มีบุญคุณต่อกันเลย ก็เลยไม่มีเหตุผลที่จะไปช่วยท่าน

ความโชคดีของคุณบรรหารในเรื่องนี้ก็คือ อาการโรคของคุณบรรหารไม่ส่งผลทางด้านจิตใจ  สมมุติว่า คุณบรรหารได้รับการผ่าตัด ต้องผ่าโน่น ผ่านี่ ร่างกายมีเข็มแทงเต็มไปหมด

คุณบรรหารอาจจะมีความเจ็บปวด มีความกังวล ถ้าเป็นอย่างนั้น  คงจะได้ไปอบายภูมิก่อนแน่ๆ.....

ปอ ทฤษฎีตายแล้ว – อยู่สวรรค์ชั้น ๑


ตามที่สัญญาไว้ว่า “จะบอกว่า ปอ ทฤษฎีตายแล้วไปไหน”  ตอนนี้ พวกเราใช้วิชาธรรมกายตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว จึงเอามาเผยแพร่กัน

ณ ปัจจุบันนี้ ปอ ทฤษฎีอยู่สวรรค์ชั้น ๑  การขึ้นสวรรค์ของปอ ไม่ได้ง่ายอย่างนั้น ต้องมีการช่วยกัน ด้วยวิชาธรรมกายดังนี้

การที่คนจะตายนั้น ขั้วหัวต่อกายทิพย์จะต้องหลุดออกจากกายเนื้อ  แล้ว ใจ-จิต-วิญญาณ ก็จะออกจากฐานที่ 7 มาตามฐานที่ 6-5-4-3-2-1 เมื่อใจ-จิต-วิญญาณออกจากฐานที่ 1 คือ ปากช่องจมูกแล้ว ผู้นั้นก็จะเสียชีวิต

เมื่อ ใจ-จิต-วิญญาณ ออกมาถึงฐานที่ 3 กลางศีรษะ คนไข้ก็จะเหลือกตากลับแล้ว  ถ้าตามสังเกตดูจะเห็นได้ชัดเจน  เมื่อเห็นคนป่วยหรือคนแก่ที่ใกล้ตายมีอาการเหลือกตากลับแบบนี้ รับรองตายทุกคน 

อาการเหลือกตากลับแบบนี้ ดูได้จากเด็กทารกกำลังหลับสนิท กับพวกที่ฝึกวิชาธรรมกายที่กำลังเห็นดวงธรรม กายธรรม ตาจะเหลือกกลับแบบนี้ทุกคน

สำหรับ ปอ ทฤษฎีนั้น  เมื่ออยู่ในโรงพยาบาล วิทยากรของพวกเรา ใช้วิชาธรรมกายตรวจดู พบว่า ขั้วหัวต่อกายทิพย์นั้น ขยับเลื่อนออกมาแล้ว  จึงรู้ว่า “อายุไขของปอ ทฤษฏี” หมดแน่ๆ 

วันที่หมอถอดเครื่องช่วยทั้งหลายออกจากร่างกายของ ปอ ทฤษฎีนั้น  (ช่วงตอนนี้ วิทยากรของเราไปสัมภาษณ์ปอ ทฤษฎีเอง ตอนที่อยู่สวรรค์ชั้น ๑ แล้ว)

ใจ-จิต-วิญญาณ ของปอ ทฤษฎีออกมาก่อนแล้ว  คือ ในทางวิชาธรรมกาย ปอ ทฤษฎีเสียชีวิตแล้ว ณ ช่วงนั้นแล้ว

เมื่อใจ-จิต-วิญญาณ ของปอ ทฤษฎีออกมาก่อนแล้ว ร่างกายจึงไม่ตอบสนองต่อการรักษาใดๆ เครื่องมืออะไร ก็ช่วยไม่ได้

เมื่อหมอถอดเครื่องมือทั้งหมด  ปอ ทฤษฎีก็เสียชีวิตในทางวิทยาศาสตร์

เมื่อปอ ทฤษฎีตายแล้ว  ความที่เป็นดารา ถึงแม้จะสร้างคุณงามความดีเป็นจำนวนมาก แต่บุญเหล่านั้น ไม่สามารถจะทำให้ ปอ ทฤษฎีขึ้นสวรรค์ได้ 

ดวงวิญญาณ-ใจ-จิต ของปอ ทฤษฎี จึงวนเวียนอยู่กับญาติ กับงานศพของตัวเอง ยังไม่ไปไหน ในกรณีนี้ ถ้าเผาศพไปแล้ว  ปอ ทฤษฎีคงจะต้องไปอบายภูมิ

อาชีพดารานั้น ในทางโลกดูเหมือนว่าจะเป็นอาชีพสุจริต ไม่น่าจะก่อให้เกิดปัญญาอะไรในทางบุญ หรือบาป แต่ในความเป็นจริงแล้ว  อาชีพดาราเป็นอาชีพที่ก่อให้คนเกิดกิเลส

บทบาทการแสดงของดารา ไม่ได้ทำให้ใจของคนสงบ แต่จะเกิดกิเลส เพ้อฝันคิดคำนึงตามไป

การทำบุญในทางสังคมของปอ ทฤษฎี ไม่ได้สร้างบุญ-บารมีนักในทางศาสนาพุทธ  บุญ-บารมีจึงไม่เพียงพอที่จะทำให้ปอ ทฤษฎี ขึ้นสวรรค์ได้

ในวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559  ผมไปในพิธีถวายอาหารทะเล ที่ร้านนภา จังหวัดจันทบุรีกับคุณลุงการุณย์ บุญมานุช

ผมจึงเอารูปของปอ ทฤษฎีให้คุณลุงการุณย์ดู แล้วบอกว่า “ลุงช่วยดูคนนี้ให้หน่อย เขาเป็นดารา เพิ่งตายไป

คุณลุงการุณย์ถามว่า “เขาชื่ออะไร”  ผมก็ตอบว่า “ทฤษฎี สหวงษ์

การที่ต้องถามชื่อพร้อมกับดูรูปภาพนั้น เพราะ เราต้องทำวิชาธรรมกาย แล้วเอากายธรรมพระอรหัตละเอียดไปที่ตีนเขาพระสุเมรุ แล้วก็เรียกชื่อคนตายมา

คนตายไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน เขาก็จะรู้ ก็จะมาพบ 

ที่ต้องดูภาพด้วย เพราะ จะได้รู้จักว่าเป็นใคร ถ้าไม่มีภาพ เดี๋ยวมารมันอาจจะมาแทน เมื่อเราให้บุญ-บารมีมารมันก็จะได้ไปแทน

เมื่อคุณลุงเห็นปอแล้ว ก็บอกพวกเราว่า “ไม่เป็นสุข เพราะไม่เป็นวิชา”  คือ ยังไม่ได้ไปสุคติภูมิ  แล้วลุงก็บอกว่า “ช่วยเลยนะ

ในคนแต่ละคนนั้น จะมีดวงบุญ ดวงบาป ดวงไม่บุญไม่บาปอยู่ทุกคน เมื่อเห็นดวงบุญก็รู้แล้วว่า เขามีบุญบารมีขนาดไหน  ไม่ต้องถามคนตายแล้วก็ได้

โดยปกติ การเอาภาพไปให้คุณลุงดูนั้น  ผมจะต้องบอกให้ลุงช่วยเขาหน่อย แต่คราวนี้ ลุงช่วยเองเลย 

การช่วยของลุงก็คือ สอนวิชาธรรมกายให้เขา คือ ทำให้เขาเป็นวิชาขึ้นมา เมื่อสอนเห็นดวงธรรมปุ๊บ เขาก็จะขึ้นสวรรค์ทันที โดยส่วนใหญ่แล้ว จะอยู่สวรรค์ชั้น ๑

การสอนคนตายง่ายกว่าสอนคนเป็น  คือ สอนไปเขาจะทำตามคำบอกวิชาทันที  ในกรณีของคนเป็นนั้น  บางทีหูได้ยินคำบอกวิชา แต่ใจไปคิดเรื่องอื่น

.....................................

ผมติดตามข่าวขอคุณปอ ทฤษฎีมาพอสมควร เพราะเหตุการณ์คล้ายๆ กับน้องชายของผมที่เสียชีวิตไปแล้ว เมื่อปีที่ผ่านมา

ที่แตกต่างกันก็คือ คุณปอเป็นไข้เลือดออก แต่ต้องชายผมติดเชื้อไวรัสจากสัตว์ปีก

ที่ต้องออกมาเขียนวิพากษ์วิจารณ์ไว้ก็เพื่อ “รำคาญ” ไอ้-อีพวกหมอดู หมอเดาที่ออกมาโหนกระแสของข่าวนี้

ถ้ามันช่วยได้จริง  ผมก็จะยินดีด้วย แต่ที่ออกมาเป็นข่าวนี้ มันมั่วทั้งนั้น

1. ริว จิตสัมผัส

"ถึงแฟนคลับคุณปอ ใครที่ตั้งใจส่งแรงใจ สวดมนต์ให้คุณปอหายไวๆๆๆ ผมขออนุญาตแนะนำ ให้ทุกคนทำเพิ่มอีกหนึ่งอย่าง ไปที่ศาลเจ้าพ่อเสือหรือวัดที่ท่านสะดวก ให้ไปทำบุญเติมน้ำมันตะเกียง ในชื่อคุณปอ

เวลาเติมให้กล่าวดังนี้ (ข้าพเจ้า แจ้งชื่อตัวเอง ขอเติมน้ำมันตะเกียงเพื่อเติมแสงสว่างนำทาง ให้แก่นายปอ-ทฤษฎี ซึ่งป่วยอยู่ในขณะนี้ ได้กลับมาหายดีโดยเร็ววัน ขอคุณพระที่นี่โปรดเมตตานำทาง นายปอทฤษฎี ด้วยเทอญ) ปาฎิหาริย์จะเกิดขึ้นได้ด้วยใจของคนครับ ขอให้คุณปอหายไวๆๆๆ"

ผมอยากจะถามริว จิตสัมผัสเหลือเกินว่า การไปจุดตะเกียง หรือเติมน้ำมันตะเกียงมันจะช่วยคุณปอได้อย่างไร

อย่างนั้น ไปเผาบ้านริว จิตสัมผัสเสียเลย จะไม่ดีกว่าหรือ

2. อ. แบงค์ สเกตช์กรรม หมอสื่อวิญญาณที่คร่ำวอดเรื่องเจ้ากรรมนายเวรมาหลายปี ก็ได้ออกมาแนะแนวทางให้คนเป็นพ่อแม่ หรือญาติสายเลือดเดียวกันช่วยเสริมด้วยบุญ ภาวนาจิตอธิษฐาน และขออโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรแทนพระเอกหนุ่ม เพราะเห็นเจ้ากรรมนายเวรยืนมองอยู่ไม่ห่าง ก่อนจะอ้างยมบาลบอกว่า ยังให้โอกาสกลับไปใช้ชีวิตตามเดิม เพราะอายุขัยยังไม่หมด

ไอ้นี่ก็บ้าไปอีกแบบ เจ้ากรรมนายเวรมายืนมองอยู่ แล้วยมบาลยังไม่เอาไป  ในเมื่อยมบาลมาแล้ว ทำไมมีลากคอเจ้ากรรมนายเวรไปลงนรก  มาปล่อยให้เกะกะในโลกมนุษย์ทำไม

3. หมอลักษณ์ฟันธง  รู้ดวงแต่ไม่อาจพูดอะไรได้ พร้อมกับขอให้ทุกๆ คนส่งกำลังอธิษฐานให้ปาฏิหาริย์บังเกิดกับพระเอกหนุ่มในเร็ววัน

ถึงตอนนี้ มึงก็ไม่ควรพูดออกมา  ถ้ารู้จริงๆ ทำไมไม่เสือกพูดเสียตั้งแต่ก่อนเขาป่วย

4. หมอกฤษณ์ คอนเฟิร์ม ขอน้อมนำบุญที่ทำมาทั้งหมดให้พระเอกหนุ่มหายจากอาการป่วยที่กำลังเป็นอยู่ พร้อมแนะนำวิธีการต่ออายุด้วยการบวช เพราะเชื่อว่าการบวชเหมือนเป็นการเกิดใหม่

เคยแนะนำเคสแบบนี้ได้ผลมาหลายคนแล้ว ให้หมอหรือใครก็ได้ไปพูดข้างๆ ตัวเขา เพราะตอนนี้จิตเขาเหมือนออกจากร่างครับ เหมือนอุโมงค์ และเห็นแสงสว่างอยู่ปลายทางครับ

ให้พูดกับเขาว่าจะบวชให้ พูดให้เจ้ากรรมเขาได้ยินครับ

ไอ้นี่ หนักหนาสาหัสกว่าคนอื่น  คือ เอาความเชื่อที่คนไทยเชื่ออยู่แล้ว มาผสมกับความคิดของมันเอง  เรื่องก็เลยดูสมเหตุสมผล 

การบวชนั้น ได้บุญแน่ แต่มันไม่ช่วยให้รอดตายได้ในทุกกรณี  มันไม่ได้เป็นเกณฑ์มาตรฐาน  แล้วในความเป็นจริงก็คือ  เขาต้องบวชเอง ไม่ใช่คนอื่นบวชให้

ที่ฉิบหายวายป่วงก็คือ แนะนำให้หมอไปกระซิบกับคนไข้  หมอเขาไม่ทำแน่ๆ เขาเป็นแพทย์ ไม่ใช่หมอดู หมอเดาอย่างมันเมื่อไหร่

5. สาวใหญ่ชาวภูเก็ต เจ้าของร้านซักรีด-ตัดเย็บเสื้อผ้าวัย 40 ปี ก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่า เห็นพระเอกหนุ่มมาขอความช่วยเหลือ และขอน้ำดื่มขณะกำลังละหมาด หลังจากขอพรขอดุอาร์จากอัลเลาะห์ถึงแนวทางการช่วยเหลือปอ

จึงพบวิธีการในการรักษา และยื้อชีวิตพระเอกหนุ่ม นั่นก็คือ "การฆ่าชีวิตเพื่อต่อชีวิต" ซึ่งวิธีนี้จะต้องใช้แพะจำนวนเท่าอายุพระเอกหนุ่ม และต้องเป็นแพะที่มีอายุ 2 ปีขึ้นไป

ในจำนวนนั้นนำมาเชือดทำบุญ 7 ตัว ส่วนที่เหลือนำไปปล่อยในสุสาน และนำดิน หิน ทราย ปูนไปก่อสร้างมัสยิด

อันนี้ ฉิบหายวายป่วงใหญ่เลย  ข้ามศาสนามาเสียด้วย..  ไร้สาระสุดๆ  คนพุทธเข้ามีแต่ปล่อยชีวิตสัตว์เพื่อทำให้เคราะห์หายไป หรือลดลงไป  นี่แนะนำให้ฆ่าสัตว์

ในทางวิชาธรรมกายมีคำอธิบายไว้ ดังนี้

หัวข้อธรรมะทุกหัวข้อ ในส่วนละเอียดแล้วจะมีลักษณะเป็นดวงให้เราศึกษาได้  เกิด แก่ เจ็บ ตาย ก็มีดวงอยู่ 

การป่วยอย่างนี้  ดวงเจ็บของคุณปอจะให้ผลเต็มที่ ดวงป่วยจะเป็นดวงที่เทาๆ ออกไปทางดำ ถ้าดวงตาย ซึ่งเป็นดวงดำ ให้ผลเต็มที่ก็ไม่มีทางรอดแน่ๆ

สำหรับการจะตายหรือไม่นั้น  ตัวชี้วัดตัวสุดท้ายก็คือ หัวข้อต่อกันระหว่างกายทิพย์กับกายมนุษย์  ถ้าหัวข้อต่อกายนี้ หลุดออกจากกัน  ตายแน่นอน

เมื่อหัวข้อต่อหลุดแล้ว  ใจ-จิต-วิญญาณก็จะออกจากฐานที่ 7-6-5-4-3-2-1  เมื่อออกจากฐานที่ 1 ไปแล้ว คนๆ นั้นก็จะขาดใจตายทันที

ตอนที่ถึงฐานที่ 3  คนไข้ก็จะตาเหลือกกลับแล้ว

กรณีการป่วยของคุณปอ ทฤษฎีนี้ วิชาธรรมกายสามารถตรวจสอบได้อย่างถูกต้อง และเป็นจริง  แต่การที่จะช่วยได้หรือไม่นั้น  เป็นอีกเรื่องหนึ่ง

ถ้าถึงที่ตายแล้ว  ใครก็ช่วยไม่ได้ เพราะ อายุมันสิ้นสุดจริงๆ  แต่ถ้ายังมีบุญบารมีอยู่บ้าง ก็สามารถช่วยได้

.....................................................
ที่มาของบทความ
http://manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9580000128212ไม่น่า ฆ่าตัวตาย


อ่านข่าวเลย ไม่ยาวนัก  ผมจะวิพากษ์วิจารณ์หลังข่าว

วันนี้ (4 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา พ.ต.ท.วโรดม ก้องสุวรรณคีรี พนักงานสอบสวน สภ.หาดใหญ่ พร้อมด้วยหน่วยกู้ภัยมูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ้ง) หาดใหญ่

เข้าตรวจสอบเหตุคนผูกคอตายภายในแคมป์ที่คนงานก่อนสร้างใน ซอย 2 ถ.เพชรเกษม ต.เขตเทศบาลนครหาดใหญ่

ที่เกิดเหตุพบร่าง นาย xxx  อายุประมาณ 32 ปี ชาว อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งมีอาชีพขับรถเครนก่อสร้างเสียชีวิตอยู่ภายในห้องนอน โดยใช้เชือกผูกคอตายกับโครงเหล็กหลังคา

คาดเสียชีวิตมาแล้วประมาณ 2 วัน จากการชันสูตรในเบื้องต้นไม่พบร่องรอยของการถูกฆาตกรรม รวมทั้ง ภายในห้องนอนก็อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย

แต่ที่ต้องทำให้ญาติๆ และทุกคนหดหู่คือ พบข้อความลาตายที่ผู้ตายตั้งใจเขียนถึงคนรักไว้ที่กระจกตู้เสื้อผ้าว่า

“ผมตายในคืนวันที่ 2 สิงหาคม 2558 จะรอสาว (ชื่อคนรัก) อยู่ในบ้านหลังนี้ จนสาวจะมา และลงชื่อ yyy” ซึ่งเป็นชื่อเล่นของผู้ตาย

นอกจากนี้ ยังพบเงินสด จำนวน 40,00 บาท อยู่ในกระเป๋าสะพายสีดำ และเขียนข้อความถึงแม่ไว้ข้างกระเป๋าว่า

“แม่ครับ ผมขอโทษเงินเผาศพอยู่ในนี้นะครับแม่ 40,000 บาท ลงชื่อ yyy” และข้อความที่ระบุว่า “ในวันเผาให้ใส่รูปคนรักให้ด้วย”

ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นญาติไม่ได้ติดใจเอาความ และรับศพนำไปประกอบพิธีทางศาสนา

จากการสอบสวนทราบว่า ก่อนหน้านี้ นาย xxx  ได้อยู่กินกับคนรัก ซึ่งมีชื่อเล่นว่าสาว โดยใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมากว่า 6 ปี แต่ระยะหลังเริ่มมีปัญหาเพราะไม่เข้าใจกัน

ฝ่ายหญิงจึงหนีออกจากบ้านไป และกลายเป็นสาเหตุที่ทำให้ นาย xxx  น้อยใจ และตัดสินใจผูกคอตายในห้องพักที่เคยอยู่ด้วยกันเพื่อสังเวยความรัก

เมื่อพิจารณาจากข่าวแล้ว  คุณ xxx  คนนี้ ไม่น่าจะฆ่าตัวตาย  แล้วทำไมจึงมีเหตุการณ์ฆ่าตัวตายเกิดขึ้น

1- คุณ xxx  อายุประมาณ 32 ปี  ไม่ใช่วัยรุ่นที่ชอบประชดคนข้างเคียง

2- คุณ xxx  มีอาชีพขับรถเครนก่อสร้าง ซึ่งมีรายได้ดีพอสมควร ไม่ได้ตกงาน

3- คุณ xxx  เป็นคนที่มีความคิดรอบคอบ และไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่น  ยังเตรียมเงินไว้สำหรับเผาศพตัวเอง 40,000 บาท

เนื่องจากข่าวนี้ ไม่มีภาพของผู้ตาย งานนี้จึงไม่สามารถไปสัมภาษณ์ท่านได้  ได้แต่วิเคราะห์ด้วยหลักการของวิชาธรรมกายเท่านั้น

จะว่าไป ก็เป็นความรู้ที่พุทธศาสนิกชนทั่วไป ก็รู้กันอยู่

กล่าวคือ  คุณ xxx เป็นคนที่เคยฆ่าตัวตายมาก่อนในอดีตชาติ  กรรมอันนั้นจะส่งผลให้ต้องฆ่าตัวตายอีกประมาณ 500 ชาติ

ในชาตินี้นั้น ถ้าพิจารณาในมาตรฐานของคนฆ่าตัวตายโดยทั่วไป  คุณ xxx ก็ไม่น่าจะฆ่าตัวตาย  แต่ด้วยผลกรรมของการเคยฆ่าตัวตายมาก่อนดังกล่าว  จึงทำให้ คุณ xxx ฆ่าตัวตายในชาตินี้

ก่อนหน้านี้ไม่นานนัก ก็มีข่าวที่ว่า คนที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่ง ไปยิงตัวตายในวัด  ใครติดตามข่าวก็คงจะรู้เองว่าเป็นใคร

ท่านผู้นั้นก็น่าจะเข้าข่ายที่ว่า “เคยฆ่าตัวตายมาก่อน” เช่นกัน 

เมื่อพิจารณาถึงคุณวุฒิ วัยวุฒิ สภาพครอบครัว ฯลฯ  ท่านผู้นั้นไม่น่าจะฆ่าตัวตาย บรรดาญาติ ลูกๆ ก็ไม่คิดว่า ท่านจะฆ่าตัวตาย

โดยสรุป ... 

คนที่เคยฆ่าตัวตายมาก่อน จะต้องฆ่าตัวตายอีกประมาณ 500 ชาติ เป็นเรื่องจริง พิสูจน์ด้วยวิชาธรรมกายมาแล้ว

ที่นี้  เราจะรู้ได้อย่างไรว่า ใครเคยฆ่าตัวตายมาก่อน จะได้ป้องกันไว้แต่เนิ่นๆ   ผมเองก็มีน้องชายฆ่าตัวตายในบ้านของผม

แต่ในกรณีของผมนั้น  ผมให้คุณลุงช่วยได้แล้ว  แต่สำหรับท่านผู้อ่านล่ะ จะทำยังไง

เรื่องนี้ แก้ได้ง่ายๆ ตามหลักการ คือ ถ้าใครเรียนวิชา 18 กายไปแล้ว  กรรมเก่ามักจะหมดไป ยิ่งไปหาคุณลุงได้ด้วยแล้ว กรรมหนักๆ แบบนี้

หมดไปอย่างแน่นอน

ดังนั้น ใครมีญาติ มีพี่ มีน้อง มีเพื่อน ส่ออาการไม่ดี ก็พากันมาเรียนวิชาธรรมกายเอาไว้ก่อน  ถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นไปอีก

เอามาเรียนไว้ก่อนเลย ถึงแม้จะยังไม่มีอาการก็ตาม...  

เรียนวิชาธรรมกายตอนยังมีชีวิตอยู่ เรียนยาก แต่เอาไปใช้ได้ตลอด  เรียนวิชาธรรมกายตอนตายไปแล้ว เรียนง่าย  แต่บางทีก็เอาไปใช้ไม่ได้

จากประสบการณ์การช่วยคนตาย  คนที่ไม่เคยเรียนวิชาธรรมกายมาก่อน พอสอนปุ๊บขึ้นสวรรค์ชั้น 1 เลย  แต่ก็ตกลงไปนรกอีก เพราะ รักษาดวงธรรมไว้ไม่ได้